צרו קשר

שלח

סגירת תיק

הגשת כתב אישום כנגד נאשם הינו תמיד מעמד לא נעים בלשון המעטה, על אחת כמה וכמה כאשר מוגש כתב אישום כנגד אדם נורמאטיבי שזו לו ההיתקלות הראשונה עם מערכת המשפט הפלילית.

הרשעה בפלילים עלולה להקשות ולפעמים אף להציב מחסום בפני אדם נורמאטיבי בכל הקשור להתקדמות במסלול החיים המקצועי ו/או האקדמי שבחר לעצמו.

מעבר למשמעויות המקצועיות הישירות של אי-קבלה למקומות עבודה מסוימים המחייבים את הצגתה של תעודת יושר, הרי שיש בתיק פלילי וכתב אישום פלילי בכדי לערער את דימויו העצמי של הנאשם, לא כל שכן את דימויו ומעמדו בחברה בכלל ובקרב בני משפחתו בפרט.

סגירת התיק במשטרה

כבר במלך החקירה, יכול עורך הדין הפלילי לעמוד בקשר עם הגוף החוקר ולדאוג כי תוצג בפניהם התמונה בכללותה.

ברוב רובם של המקרים, החשוד אינו מודע במהלך החקירה לחומר הראיות המצוי כנגדו בתיק החקירה ומאחר ובמקרים רבים הצד המתלונן דואג להניח בפני הרשות החוקרת את ראיותיו, קיימת חשיבות עליונה לכך שעורך דין פלילי, שמכיר את דרך התנהלות הדברים, יידע לכוון את החשוד ולהציג בפני הרשות החוקרת את צידו השני של המטבע ובכך לנסות ולשכנע את הגוף החוקר לסגור את תיק החקירה.

הליך השימוע

סעיף 60א’ לחוק סדר הדין הפלילי מחייב את גופי התביעה, לשלוח מכתב יידוע לכל מי שכנגדו היא מתעתדת להגיש כתב אישום פלילי ולהודיעו על כך מבעוד מועד.

מכתב היידוע שנשלח על ידי גומי התביעה ממצא את הזכות לשימוע לו זכאי כל אדם בטרם יוגש כנגדו כתב אישום, שכן, זכותו של כל אדם לפנות לפרקליטות בתוך 30 הימים מיום קבלת מכתב היידוע ולנסות לשכנע את הגוף התובע להימנע מהגשת כתב אישום כנגד החשוד.

עם קבלת מכתב היידוע, מומלץ מאוד לפנות לסניגור פלילי המנוסה בעריכת שימועים אל מול גופי התביעה השונים בכדי שיפעל אל מול גורמי התביעה להמנע מהגשת כתב אישום.

מעטים מודעים לזכותו של החשוד שהפך עם קבלת מכתב היידוע ל”נאשם” פוטנציאלי לעיין בחומרי החקירה המצויים בתביעה ומהווים הלכה למעשה את תיק החקירה כפי שהועבר על ידי הרשות החוקרת (משטרה, רשות המיסים, רשות ניירות ערך וכו’) לידי הפרקליטות.

במקרים רבים, עם קבלת וקריאת מכתב היידוע, יושב מקבל המכתב וכותב לפרקליטות מכתב לאקוני בו הוא מבקש שלא להגיש כנגדו כתב אישום, מפרט את תרומתו לחברה וכיוצא בזה, ולמעשה פונה ל”רגש” של התובע שיקבל את המכתב האמור, אך מתעסק פחות במהות שהיא מסכת הראיות בתיק.

למעשה, הכנת התיק לשימוע על ידי עורך הדין הפלילי, מקביל להכנת התיק לשלב ההוכחות (לאחר הגשת כתב האישום) שכן, עורך הדין מעיין בחומר הראיות המצוי ברשות הפרקליטות ומגיע לשימוע כאשר הוא מצויד בכל הטיעונים הראייתיים והמשפטיים העולים מחומר הראיות בתיק בכדי לנסות ולשכנע את הגוף התובע שאין בידם מספיק ראיות בכדי להרשיע את החשוד, או לחילופין להגיש כתב אישום בעבירות שחומרתן, וכפועל יוצא מכך העונש העומד בצידן פחות בהרבה.

זאת ועוד, ייתכנו מקרים בהם גם באם קיימות ראיות שעלולות לדעת הפרקליטות להביא להרשעה, יכול הסניגור להציג בפני גורמי התביעה גם אספקטים אישיים של החשוד אשר ישכנעו בסופו של יום את גורמי התביעה להימנע במקרים אלו או אחרים מהגשת כתב אישום.

לכן, קיימת חשיבות עליונה הן בליווי החשוד במהלך החקירה וכן קיימת חשיבות עליונה לניהול הליך השימוע על ידי סניגור פלילי מנוסה שיכול לפעול לאי הגשת כתב בעניינו של החשוד.

פרטי התקשרות 24/7

טל משרד 03-5074545
עו"ד שי נודל 054-7779040
עו"ד לילך קורש 054-9294292
פקס 03-6240022